Hayvan psikolojisinin klinik tezahürü olan davranış bozukluklarını temel olarak dört başlık halinde toplamak mümkündür. Hayvanınızdaki davranış sorunu büyük olasılıkla bu dört ana başlıktan birinde yer almıştır. Buradan sorunla ilgili bağlantıya tıklayarak detay bilgiye ulaşabilirsiniz. Ancak henüz siteye yüklenme aşamasındadır. Sadece hazır olanlara site içi bağlantılar verilmiştir, diğerleri de zaman içersinde eklenecektir.

I- PSİKİYATRİK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: Hem davranış tedavisi hem de ilaç tedavisi uygulanarak düzeltilebilen hastalıklardır. Bu tedavi, konusunda uzmanlaşan ya da veteriner psikologlarla birlikte çalışan veteriner hekimler tarafından yapılır. Örneğin:

A- Anksiyete bozuklukları,

B- Kompülsif Davranış Bozuklukları: Takıntı tarzındaki davranışlardır. http://www.veterinerpsikoloji.com/vetpsk/obsesif-kompulsif-bozukluklar-okb-takinti-davranislari/

     1- Hareketlerle ilgili kompulsif davranışlar:

     2- Agresif kompulsif davranışlar: 

     3- Oral Kompulsif Davranışlar:

     4- Vokal Kompulsif Davranışlar

C- Psikiyatrik Olabilen Agresyonlar

Korku Saldırganlığı http://www.veterinerpsikoloji.com/vetpsk/korku-ve-savunma-saldirganligi/

Baskınlık saldırganlığı http://www.veterinerpsikoloji.com/vetpsk/kopeklerde-baskinlik-saldirganligi/

D- Diğer Bozukluklar

1 Halusinasyon, http://www.veterinerpsikoloji.com/vetpsk/obsesif-kompulsif-bozukluklar-okb-takinti-davranislari/

Hiperaktivite (Hiperkinezi) davranış bozuklukları,

Detaylar için linki takip ediniz: http://www.veterinerpsikoloji.com/uncategorized/hayvanlarda-psikiyatrik-bozukluklar/

II- İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR: Eğitmen Yardımıyla düzeltilebilen sorunlardır. Genellikle sahibinin hatalı tutum ve davranışlarından kaynaklanan rahatsız edici davranışlardır. Psikolojik bir bozukluk olmayıp dolayısıyla psikolojik tedavi gerektirmezler, çeşitli eğitim yöntemleri kullanılarak düzeltilebilirler.

1 Rahatsızlık Verici Davranışlar: Aşırı Hareketlilik, Aşırı Hareketsizlik, Çukur Kazma, Kaçma Ve Uzaklaşma, Oynamayla İlgili Sorunlar, İnsanların Üzerine Çıkma ve Atlama, Kemirme ve Tahrip Edici Davranışlar, İstenmeyen Havlamalar vb.

2 Agresyon sorunları: Baskınlık Saldırganlığı, Tür İçi ve Cinsiyetle İlgili Saldırganlık, Territoryal Saldırganlık (Alan Savunması), Sahiplenme Saldırganlığı, Yabancılara ve Misafirlere Yönelik Saldırganlık, Savunma Saldırganlığı, Av ve Yırtıcılık Saldırganlığı ve Oyun Saldırganlığı vb.

3 Ayrıca Bazı Beslenme Davranış Sorunları, Bazı Annelik Davranış Sorunları, Bazı Cinsel Davranış Sorunları ve Bazı İşeme Ve Dışkılama Davranış Sorunları vb. DETAYLAR HAZIRLIK AŞAMASINDADIR

III- PSİKOJENİK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: Bunlar çeşitli sikolojik sorunlar olup psikolog ya da davranış terapi uzmanlarının yardımıyla düzeltilebilen hastalıklardır. Çözümü için psikolojik muayene yöntemleri kullanılır. Örneğin: 

1 Saldırganlık Sorunları;Baskınlık Saldırganlığı (Dominant agresyon), Tür İçi ve Cinsiyetle İlgili Saldırganlık (Dişiler ve erkekler Arasındaki Saldırganlık), Bedensel Hastalıklara Bağlı Saldırganlık, Kedilerde Yönelmiş Saldırganlık vb.

2 Beslenme Davranış Sorunları; Beslenme Davranış Sorunlarına Yol Açan Hastalıklar, Pika, Ot Yeme, Koprofaji, İştahsızlık, Şişmanlık vb.

3 Cinsel Davranış Sorunları: Yavrulara İlgisizlik, Yavru Yeme ve Yalancı Gebelik gibi Annelik Davranış bozuklukları, Cinsel Davranış Bozukluklarına Yol Açan Hastalıklar, Cinsel İsteksizlik ve Dişilerde Sessiz Kızgınlık vb.

4 Eliminasyon Sorunları: Hastalıklardan dolayı İşeme ve dışkılama, Eğitimli Köpeğin Eve Pislemesi, Evde işaretleme, Kedilerde siğme, Eziklikten Dolayı İşeme ve Heyecandan Dolayı İşeme vb.

IV- BEDENSEL HASTALIKLARA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: Bunların temelinde bedensel bir hastalık vardır. Eskimeyen olaylarda temel hastalık giderildiği taktirde davranış bozukluğu da düzelebilir. Ancak olay eskidikçe davranış bozukluğu da yerleştiği için hekim bedensel hastalıkla olduğu gibi bu sorunla da uğraşmak zorunda kalır.